خانه ، آشپزخانه ، ابزار

 • توضیحات

  Jahan Steel Electronic components box A7 جعبه قطعات الکترونیک جهان استیل مدل A7 دارای 35 کشو پلاستیکی شفاف ، برای نگهداری ابزار یا وسیله هایی الکترونیکی و تفکیک و مرتب کردن آنها کاربرد دارد

 • توضیحات

  Jahan Steel Electronic components box A4 باکس کشویی جهان استیل مدل A4 دارای 20 کشو پلاستیکی شفاف می باشد و برای نگهداری ابزار و وسیله هایی الکترونیکی و تفکیک و مرتب کردن آنها کاربرد دارد

 • توضیحات

  Jahan Steel Electronic components box B6 جعبه قطعات الکترونیک جهان استیل مدل B6 دارای 24 کشو پلاستیکی شفاف است و برای نگهداری ابزار و وسیله های الکترونیکی ریز مانند لوازم تعمیری موبایل بسیار مناسب است و برای تعمیرکاران کاربردی است

 • توضیحات

  Jahan Steel Electronic components box B5 جعبه قطعات الکترونیک جهان استیل مدل B5 دارای 20 کشو پلاستیکی شفاف وسیله ای است برای نگهداری ابزار و وسیله هایی الکترونیکی و تفکیک و مرتب کردن آنها

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 8 پالت ابزار کشویی سایز 8 در ابعاد 180 * 290 * 400 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 6 پالت ابزار کشویی سایز 6 در ابعاد 160 * 220 * 350 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 4 پالت ابزار کشویی سایز 4 در ابعاد 135 * 170 * 270 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 3 پالت ابزار کشویی سایز 3 در ابعاد 120 * 160 * 240 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 2 پالت ابزار کشویی سایز 2 در ابعاد 100 * 135 * 190 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 1 پالت ابزار کشویی سایز 1 در ابعاد 75 * 110 * 170 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 20 پالت ابزار کشویی سایز 20 در ابعاد 250 * 380 * 510 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 10 پالت ابزار کشویی سایز 10 در ابعاد 200 * 340 * 415 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 8 پالت ابزار کشویی سایز 8 در ابعاد 245 * 185 * 325 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 6 پالت ابزار کشویی سایز 6 در ابعاد 180 * 240 * 290 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 5 پالت ابزار کشویی سایز 5 در ابعاد 150 * 220 * 256 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 4 پالت ابزار کشویی سایز 4 در ابعاد 140 * 160 * 230 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 2 پالت ابزار کشویی سایز 2 در ابعاد 100 * 130 * 190 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Pallet Size 1 پالت ابزار کشویی سایز 1 در ابعاد 80 * 140 * 150 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  SINA Crystal Adhesive Tape Width 5cm نوار چسب کریستال 5 سانتی متر سینا مدل 401 با قدرت چسبندگی بالا مناسب برای مصارف عمومی و خانگی جهت بسته بندی انواع كارتن با اوزان سبك

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 5 پالت ابزار کشویی سایز 5 در ابعاد 155 * 190 * 300 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

 • توضیحات

  Plastic Pallet Size 10 پالت ابزار کشویی سایز 10 در ابعاد 440 * 325 * 195 میلی متر از جنس پلاستیک فشرده تولید شده است . ساخت ایران

جستجوی در نتایج