هزینه و روش ارسال شهرستان

(همه شهر ها به جز شهر تهران)

۱. ارسال  پست : 

 سفارش های کمتر از ۱۲ کیلو گرم : هزینه ارسال در این روش ۳۵.۰۰۰ تومان میباشد که در صورت خرید بیشتر از ۱ملیون تومان  به صورت رایگان ارسال میگردد.
 سفارش های بین ۱۲ تا ۲۰ کیلو گرم : هزینه ارسال در این روش ۵۵.۰۰۰ تومان میباشد که در صورت خرید بیشتر از ۲ملیون تومان  به صورت رایگان ارسال میگردد.
 سفارش های بیشتر از ۲۰ کیلو گرم: بسته های بالای ۲۰ کیلوگرم و بزرگ قابل تحویل به پست نمیباشد و از روش های دیگر باید ارسال انجام گردد.

۲.ارسال تیپاکس :

 هزینه ارسال بسته به وزن و ابعاد و مقصد شما متفاوت میباشد که توسط تیپاکس محاسبه و در محل از شما دریافت میگردد . هزینه شهری تحویل به تیپاکس رایگان میباشد.

 

۳. ارسال باربری: 

 هزینه ارسال بسته به وزن و ابعاد و مقصد شما متفاوت میباشد که توسط باربری محاسبه و در محل از شما دریافت میگردد . هزینه شهری تحویل به باربری رایگان میباشد. در صورتی که شرکت باربری خاصی مد نظر شما میباشد در قسمت توضیحات نام باربری را درج نمایید .

 

۴.مراجعه حضوری تهران:

در صورتی که روش دیگری مد نظر شماست ، میتوانید  این گزینه را انتخاب بفرمایید ودر قسمت توضیحات روش مورد نظر خود را درج نمایید.