کیبورد یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی کامپیوتر محسوب می شود.......ادامه در پایین صفحهکی بورد وسیله ای است برای تعامل انسان با کامپیوتر که دارای کلیدهای مختلفی هستند. طبق استاندارد

جهانی صفحه کلیدها دارای 102 تا 104 کلید هستند. برخی از آنها قسمت ماشین حساب یعنی اعداد

سمت راست کیبورد را ندارند و در مجموع تعداد کلیدهای کمتری نسبت به کیبوردهای دارای ماشین حساب

دارند.

هر کلید نشانگر یک حرف از حروف الفبای انگلیسی و فارسی  و یا اعداد و یا یکی از نمادها است.

طراحی اکثر کیبوردها براساس استاندارد QWERTY می باشد. ابعاد هر دکمه حدود 19 میلیمتر است و

ارتفاع آن متغیر می باشد.

کی بوردهای فراسو، ای فورتک و لوجیتک از برجسته ترین تولیدکنندگان کیبورد مخصوص تایپ هستند.