دستگاه حضور وغیاب چیست.....توضیحات در پایین صفحهبهترین وسیله برای کنترل دقیق ورود و خروج در محل کار دستگاه حضور و غیاب است.

این سیستم خطای محاسبه حقوق را به صفر می رساند و از لحاظ اقتصادی برای مدیران

بسیار به صرفه است. استفاده از این دستگاه از دخالت افراد غیر مسئول جلوگیری می کند

و آرشیو کاملی از ورورد و خروج کارکنان را نگهداری می کند.

دستگاه های حضور و غیاب در انواع کارتی، اثر انگشتی، دوربین دار و تشخیص چهره

موجود هستند.