این تجهیزات جانبی در تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند ......ادامه در پایین صفحه  • 39,000 تومان
  • 6,100 تومان
  • 10,350 تومان
  • 5,300 تومان
  • 25,500 تومان
  • 19,500 تومان
  • 2,000 تومان
  • 85,000 تومان

در این بخش ابزار و وسایلی که مورد نیاز کاربران تجهیزات و تاسیسات الکتریکی است ، ارائه شده اند. این محصولات دارای

تنوع زیادی هستند. 

انواع وایرشوها و سر سیم ها در سایزهای مختلف و تنوعی از رنگ های مختلف وارنیش ها با سایز های مختلف موجود هستند.

از دیگر مصولات ارائه شده می توان به داکت، لوله فلکسی ، بست لوله فلکسی ، جعبه تقسیم ، تابلو برق و کلید و پریز اشاره کرد.