این تجهیزات جانبی در تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند ......ادامه در پایین صفحه  • 10,500 تومان
  • 14,500 تومان
  • 73,600 تومان
  • 7,800 تومان
  • 42,000 تومان
  • 11,000 تومان
  • 2,100 تومان
  • 3,100 تومان
  • 31,600 تومان
  • 85,000 تومان

در این بخش ابزار و وسایلی که مورد نیاز کاربران تجهیزات و تاسیسات الکتریکی است ، ارائه شده اند. این محصولات دارای

تنوع زیادی هستند. 

انواع وایرشوها و سر سیم ها در سایزهای مختلف و تنوعی از رنگ های مختلف وارنیش ها با سایز های مختلف موجود هستند.

از دیگر مصولات ارائه شده می توان به داکت، لوله فلکسی ، بست لوله فلکسی ، جعبه تقسیم ، تابلو برق و کلید و پریز اشاره کرد.