سوئیچ دستگاه های یک شبکه محلی را به هم مرتبط می سازد  ادامه در پایین صفحه 

کامپیوترهای موجود در شبکه با اتصال به سوئیچ  شبکه ، امکان تبادل اطلاعات با یکدیگر را خواهند داشت 

تمام دستگاه هایی که از پروتکل های شبکه پشتیبانی می کنند قابلیت اتصال به سوئیچ شبکه را دارند.

سوئیچ داده ها را به دستگاه های مشخص شده انتقال می دهد و کارایی شبکه را بهبود می بخشد.

سوئیچ ها به دو نوع مدیریتی و غیرمدیریتی تقسیم بندی می شوند که نوع مدیریتی آن از امنیت و انعطاف پذیری

بالایی برخوردار است.  در واقع تفاوت اصلی در قابلیت پیکربندی سوئیچ است. این سوئیچ ها را می توانید با

توجه به قابلیت شبکه خود تنظیم و مدیریت کنید.