:این محصولات از اجزای تجهیزات کامپیوتری هستند. اسپلیتر وظیفه تفکیک سیگنال دیجیتال از سیگنال صوتی را بر عهده دارد  ادامه در پایین صفحه  • 336,000 تومان
 • 231,800 تومان
 • 403,900 تومان
 • 290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
 • 248,000 تومان
 • 3,542,400 تومان
 • 288,000 تومان
 • 280,000 تومان
 • 485,000 تومان
 • موجود نیست
 • موجود نیست
 • موجود نیست 112,900
 • موجود نیست 175,000
 • موجود نیست 121,000
 • موجود نیست
 • موجود نیست 144,000

 سوئیچ

این محصول که از اجزای جانبی کامپیوتر به شمار می آید امکان ایجاد اتصالات بیشتری را برای دستگاه هایی جانبی

فراهم می سازد و همزمان می توان دستگاه های متعددی رابه سیستم متصل کرد 

 

اسپلیتر

این دستگاه جداسازی صدا از دیتا را انجام می دهد. هنگام راه اندازی اینترنت برای پیشگیری از ایجاد پارازیت

.روی خط از اسپلیتر که یک دستگاه کوچک و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، استفاده می شود .اسپلیتر

مجهز به یک ورودی برای خط تلفن و دو خروجی برای مودم و گوشی تلفن می باشد