کابل تلفن در طول های مختلف در دو نوع آماده و بصورت کابل خام عرضه می شود

 کابل تلفن یکی از انواع کابل هاست که در بازار بسیار پرکاربرد است . تلفن یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط می باشد.

جهت ایجاد این ارتباط به تجهیزاتی از قبیل کابل تلفن نیازمندیم.

با استفاده از این کابل می توانید گوشی تلفن را به پریز و یا مودم متصل نمائید. عموما در دو سر کابل های تلفن کانکتورهای

RJ11 متصل شده اند.

سوکت RJ11 یا همان سوکت تلفن کابل تلفن دارای 4 پین مسی است که برای اتصال سیم تعبیه شده است.