کاربرد ابزار غیربرقی......ادامه در پایین صفحهبرخی  از ابزارهای جانبی غیر برقی مورد نیاز در این بخش ارائه شده اند. تعدادی از این ابزار

عبارتند از گلند، سرشیر، کلید آسانسورو نوار چسب 

گلند در واقع نوعی اتصال است که در محل اتصال کابل ها و جعبه تقسیم پوششی را روی کابل 

ایجاد می کند.

 گلندها بر اساس جنس در انواع فلزی، پلاستیکی، فولاد ضد زنگ، برنجی با روکش نیکل،

PVC ،آلومینیومی تقسیم بندی می شوند.