اسپیکرها از یک دستگاه مانند رایانه ، ورودی صوتی را دریافت می کنند ...ادامه در پایین صفحهورودی ها به دو صورت دیجیتال یا آنالوگ می باشند. در واقع اسپیکر سعی می کند خروجی یک سیستم صوتی را 

با کیفیت مطلوب ارائه کند. 

اسپیکرها و بلندگوها در اشکال و اندازه های متنوعی تولید می شوند. بسیاری از آنها ظاهر زیبایی دارند .اما مهم ترین

ویژگی یک اسپیکر خوب کیفیت خروجی صدای آن است.

اسپیکرها کاربردهای مختلفی از قبیل گوش دادن به موسیقی از لپتاپ ، موبایل و کامپیوتر یا دیدن فیلم و یا استفاده در

باشگاه ها و مراسم ها دارند.