کابل وی جی ای که یک درگاه استاندارد است برای برقراری ارتباط ویدوئی دستگاه هایی مانند مانیتور و پروژکتور مورد استفاده قرار می گیرد ادامه در پایین صفحه کابل وی جی ای وظیفه انتقال اطلاعات از کارت گرافیکی به نمایشگرها را بر عهده دارد و صدا تصویر و گرافیک در بازی های رایانه ای    

در واقع از طریق کابل وی جی ای منتقل می شوند. بطور معمول کابل وی جی ای دارای 15 پین است. کابل های وی جی ای در دو نوع 

 وی جی ای و مینی وی جی ای موجود هستند که تفاوت آنها در تعداد پین هاست. کاربرد دیگر این کابل در سیستم مداربسته است که

این سیستم را به یک خروجی مانیتورینگ وصل می کند