کابل وی جی ای که یک درگاه استاندارد است برای برقراری ارتباط ویدوئی دستگاه هایی مانند مانیتور و پروژکتور مورد استفاده قرار می گیرد ادامه در پایین صفحه  • 659,300 تومان
  • 480,000 تومان
  • موجود نیست 15,850
  • موجود نیست 32,000
  • موجود نیست 365,000
  • موجود نیست 20,000
  • موجود نیست 55,000
  • موجود نیست 18,000
  • موجود نیست 188,000
  • موجود نیست 252,000

 کابل وی جی ای وظیفه انتقال اطلاعات از کارت گرافیکی به نمایشگرها را بر عهده دارد و صدا تصویر و گرافیک در بازی های رایانه ای    

در واقع از طریق کابل وی جی ای منتقل می شوند. بطور معمول کابل وی جی ای دارای 15 پین است. کابل های وی جی ای در دو نوع 

 وی جی ای و مینی وی جی ای موجود هستند که تفاوت آنها در تعداد پین هاست. کاربرد دیگر این کابل در سیستم مداربسته است که

این سیستم را به یک خروجی مانیتورینگ وصل می کند