کاربردهای جعبه قطعات............توضیحات در پایین صفحهجعبه قطعات یکی از تجهیزات و ابزاری است که برای نگهداری و ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

این جعبه ها چند منظوره هستند و می توان انواع قطعات کوچک را با استفاده از این پالت ها دسته بندی 

کرد.

محتویات این نوع جعبه به دلیلی شفافیتی که دارد به راحتی قابل تشخیص است و موجب نظم بخشیدن

به محیط می شود . همچنین ظاهر زیبا و مرتبی ایجاد می کند و تمامی ابزار و قطعات به هنگام نیاز

در دسترس می باشند. برخی از این پالت ها فضایی برای چسباندن لیبل دارند و با نامگذاری پالت ها

یافتن قطعات مورد نیاز آسان تر شده و سرعت عمل افزایش می یابد.

استفاده از این محصول در کارگاه ها، مغازه ها، کارخانه جات ، فروشگاه ها و منازل رایج است.

این جعبه ها برای نگهداری قطعاتی از قبیل پیچ و مهره، میخ، گیره ها و سایر قطعات ریز مناسب 

می باشد.