سرسیم ها قطعات فلزی هستند که در سیم کشی ها و ادوات الکتریکی بکار می روند. ادامه در پایین صفحه • 140 تومان
 • 100 تومان
 • 90 تومان
 • 400 تومان
 • 460 تومان
 • 90 تومان
 • 1,300 تومان
 • 500 تومان
 • 120 تومان
 • 1,300 تومان
 • 500 تومان
 • 2,000 تومان
 • 140 تومان
 • 910 تومان
 • 1,000 تومان
 • 780 تومان
 • 600 تومان
 • 700 تومان

سرسیم ها دارای انواع بسیار متفاوت و متنوعی هستند که با توجه به کاربردشان شکل ظاهری و خصوصیات فنی متفاوتی دارند.

.جنس این محصولات معمولا از برنج ، مس ، فسفر و گاهی آهن و استیل ساخته شده اند که تمامی انواع سرسیم ها از خاصیت

ارتجاعی مناسبی برخوردارند.

:انواع سرسیم ها در دسته بندی زیر قابل ارائه هستند:

گرد

سوزنی

فیشی نری

فیشی مادگی

دو شاخ

وایرشو تکی یا دوبل

سر سیم ها به عنوان اتصال دهنده های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند اتصال مورد نظر می تواند دائم و یا موقت باشد.

سرسیم ها می توانند روکش دار و یا بدون روکش باشند که انواع روکش دار در برابر آسیب هایی مانند گرما و سرمای شدید و

رطوبت مقاوم هستند. انواع بدون روکش سر سیم ها در صورتی که ایمنی و حفاظت مورد نظر نباشد از لحاظ اقتصادی مناسب تر

هستند.