سرسیم ها قطعات فلزی هستند که در سیم کشی ها و ادوات الکتریکی بکار می روند. ادامه در پایین صفحه • 170 تومان
 • 100 تومان
 • 840 تومان
 • 90 تومان
 • 930 تومان
 • 500 تومان
 • 2,000 تومان
 • 140 تومان
 • 2,150 تومان
 • 3,100 تومان
 • 800 تومان
 • 120 تومان
 • 600 تومان
 • 1 تومان
 • 870 تومان
 • 1,300 تومان
 • 1,050 تومان
 • 2,200 تومان

سرسیم ها دارای انواع بسیار متفاوت و متنوعی هستند که با توجه به کاربردشان شکل ظاهری و خصوصیات فنی متفاوتی دارند.

.جنس این محصولات معمولا از برنج ، مس ، فسفر و گاهی آهن و استیل ساخته شده اند که تمامی انواع سرسیم ها از خاصیت

ارتجاعی مناسبی برخوردارند.

:انواع سرسیم ها در دسته بندی زیر قابل ارائه هستند:

گرد

سوزنی

فیشی نری

فیشی مادگی

دو شاخ

وایرشو تکی یا دوبل

سر سیم ها به عنوان اتصال دهنده های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند اتصال مورد نظر می تواند دائم و یا موقت باشد.

سرسیم ها می توانند روکش دار و یا بدون روکش باشند که انواع روکش دار در برابر آسیب هایی مانند گرما و سرمای شدید و

رطوبت مقاوم هستند. انواع بدون روکش سر سیم ها در صورتی که ایمنی و حفاظت مورد نظر نباشد از لحاظ اقتصادی مناسب تر

هستند.