کارتریج ها در واقع منبع تامین رنگ در چاپگرها هستند. ادامه در پایین صفحه  • 11,300,000 تومان
  • 700,000 تومان
  • موجود نیست 1,600,000
  • موجود نیست 2,650,000

کارتریج تونر از اجزای مصرف شدنی پرینتر لیزری است و کارتریج جوهرافشان در پرینترهای جوهرافشان مورد استفاده

قرار می گیرد. این چاپگرها قطرا ت ریز جوهر را بر روی صفحه کاغذ پاشیده و از طریق منافذ ریزی که در هد وجود

دارند ، تصویر را ایجاد می کنند. کارتریج ها در رنگ های مختلفی موجود هستند.

یکی از نکات مهم در هنگام خرید جوهر توجه به سازگاری آن با پرینتر است . زیرا کارتریج ها براساس مدل پرینتر 

وکارخانه سازنده تولید می شوند و مشخصات مورد نیاز بر روی جلد محصول قابل مشاهده است. بنابراین موقع انتخاب 

مدل و برند کارخانه سازنده پرینتر خود را با کارتریج انتخابی مطابقت دهید.