کاربرد انواع کاغذ ........ادامه در پایین صفحهبرخی از انواع مختلف کاغذ شامل گلاسه، تحریر، لیبل یا کاغذ پشت چسب دار، کرافت ، حرارتی، کتد، کاغذ کپی و کاغذ رولی پلاتر هستند.

هر کدام از این کاغذها کاربردهای های مختلفی دارند. کاغذ پلاتر در چاپ نقشه و تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد. لیبل برای استفاده

در لیبیل زن ها وپرینتر ها بکار می رود و برای شناسایی و کد دار کردن محصولات فروشگاهی و..... رایج است.  کاغذ کپی  توسط انواع

دستگاه های کپی و انواع پرینتر ها مصرف می شود.

این محصول به تناسب نوع و کابرد ،در ابعاد، تعداد و متراژهای متفاوتی موجود است.