دستگاه های تبدیل به منظور فراهم کردن اتصال بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. ادامه در پایین صفحه  • 164,900 تومان
  • 128,000 تومان
  • 11,000 تومان
  • 10,500 تومان
  • 38,500 تومان
  • 16,000 تومان
  • 120,000 تومان
  • 68,000 تومان
  • 45,000 تومان
  • 75,000 تومان

   برخی از این تبدیل ها به صورت کابل و برخی به صورت دستگاه های مبدل هستند. با استفاده از این محصولات

می توان تجهیزات کامپیوتری ، شبکه و تجهیزات الکتریکی را به هم اتصال داد و به مقصود مورد نظر دست یافت .

مبدل هایی از قبیل تبدیل ساتا به USB  ، تایپ سی به VGA ، VGA به AV  و بسیاری از مبدل ها و کابلهای تبدیل

دیگر با کاربردهای متنوع در این بخش قابل دسترسی می باشند.