دستگاه های تبدیل به منظور فراهم کردن اتصال بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. ادامه در پایین صفحه • 187,200 تومان
 • 61,400 تومان
 • 145,000 تومان
 • 110,000 تومان
 • 128,000 تومان
 • 180,000 تومان
 • 16,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • 18,000 تومان
 • 22,000 تومان
 • 375,000 تومان

   برخی از این تبدیل ها به صورت کابل و برخی به صورت دستگاه های مبدل هستند. با استفاده از این محصولات

می توان تجهیزات کامپیوتری ، شبکه و تجهیزات الکتریکی را به هم اتصال داد و به مقصود مورد نظر دست یافت .

مبدل هایی از قبیل تبدیل ساتا به USB  ، تایپ سی به VGA ، VGA به AV  و بسیاری از مبدل ها و کابلهای تبدیل

دیگر با کاربردهای متنوع در این بخش قابل دسترسی می باشند.