دستگاه های تبدیل به منظور فراهم کردن اتصال بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. ادامه در پایین صفحه • 105,000 تومان
 • 10,000 تومان
 • 8,000 تومان
 • 11,000 تومان
 • 110,000 تومان
 • 16,800 تومان
 • 10,500 تومان
 • 8,000 تومان
 • 122,000 تومان
 • 70,000 تومان
 • 68,000 تومان
 • 132,000 تومان
 • 65,000 تومان

   برخی از این تبدیل ها به صورت کابل و برخی به صورت دستگاه های مبدل هستند. با استفاده از این محصولات

می توان تجهیزات کامپیوتری ، شبکه و تجهیزات الکتریکی را به هم اتصال داد و به مقصود مورد نظر دست یافت .

مبدل هایی از قبیل تبدیل ساتا به USB  ، تایپ سی به VGA ، VGA به AV  و بسیاری از مبدل ها و کابلهای تبدیل

دیگر با کاربردهای متنوع در این بخش قابل دسترسی می باشند.