پایه خنک کننده لپتاپ برای پیشگیری از داغ شدن لپتاپ به هنگام انجام وظایف سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه در پایین صفحه



داغ شدن لپتاپ از مسائل نگران کننده ای بود که هنگام استفاده طولانی مدت از لپتاپ و پردازش های سنگین اتفاق می افتاد.

امروزه کول پدهای خنک کننده به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. گرمای بیش از اندازه داخل لپتاپ می تواند به 

اجزای لپتاپ صدمه وارد کند. اولین قطعه ای که آسیب می بیند پردازنده است که موجب کندی عملکرد سیستم می شود.

همچنین استفاده از پایه خنک کننده لپتاپ موجب حفظ سلامت مادربورد و اجزای آن می شود.

کول پد در زیر لپتاپ قرار می گیرد و دمای اضافی آن را کاهش می دهد و به عملکرد بهتر اجزای داخلی لپتاپ کمک

می کند. هنگام انتخاب کول پد به کیفیت عملکرد و سبک و قابل حمل بودن آن توجه کنید.