پچکورد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 UTP Patch Cable 15m کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 15 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • کابل شبکه 5 متری CAT6 بلدن

  22,500 تومان

  توضیحات

  Belden Cat6 UTP Patch Cord 5m کابل شبکه Patch cord پچ کورد کابل شبکه بلدن 5 متری با تکنولوژی کت 6 و utp تولید شده است این کابل برای شبکه کردن 2 سیستم کامپیوتری یا اتصال مودم به کامپیوتر کاربرد دارد و سرعت جابجایی 100 مگابایت در ثانیه را دارد

 • کابل شبکه 3 متری CAT6 بلدن

  17,000 تومان

  توضیحات

  Belden Cat6 UTP Patch Cord 3m کابل شبکه Patch cord پچ کورد کابل شبکه بلدن 3 متری با تکنولوژی کت 6 و utp تولید شده است این کابل برای شبکه کردن 2 سیستم کامپیوتری یا اتصال مودم به کامپیوتر کاربرد دارد و سرعت جابجایی 100 مگابایت در ثانیه را دارد

 • توضیحات

  Nexans LSZH Cat6 SFTP Patch Cable 15m کابل شبکه 15 متری نگزنس از نوع LSZH کابل شبکه SFTP کت 6 نگزنس به طول 15 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد NEXANS برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  NEXANS Cat6 UTP Patch Cable 15M کابل شبکه 15 متری تست فلوک نگزنس کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 15 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  NEXANS Cat6 UTP Patch Cable 20M کابل شبکه 20 متری تست فلوک نگزنس کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 20 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 UTP Patch Cable 20m کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 20 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 SFTP Patch Cable 15M کابل شبکه 15 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 15 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 SFTP Patch Cable 3M کابل شبکه 3 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 3 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • کابل شبکه 10 متری CAT6 بلدن

  39,000 تومان

  توضیحات

  Belden Cat6 UTP Patch Cord 10m کابل شبکه Patch cord پچ کورد گارانتی سلامت و اصالت کابل شبکه 10 متری کت 6 بلدن از نوع utp است و دارای کیفیت ساخت بالایی است ، این کابل شبکه امکان جابجایی اطلاعات با سرعت 100 مگابایت در ثانیه را دارد

 • توضیحات

  Nexans LSZH Cat6 UTP Patch Cable 2m کابل شبکه 2 متری نگزنس از نوع LSZH کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 2 متر در رنگ نارنجی و دارای تست فلوک سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 SFTP Patch Cable 0.3M کابل شبکه 0.3 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 0.3 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 SFTP Patch Cable 2M کابل شبکه 2 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 2 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگا بایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  NEXANS Cat6 UTP Patch Cable 3M کابل شبکه 3 متری تست فلوک نگزنس کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 3 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 UTP Patch Cable 3m کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 3 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Nexans Cat6 SFTP Patch Cable 0.3M کابل شبکه 0.3 متری تست فلوک نگزنس کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 0.3 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Nexans LSZH Cat6 SFTP Patch Cable 5m کابل شبکه 5 متری نگزنس از نوع LSZH کابل شبکه SFTP کت 6 نگزنس به طول 5 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد NEXANS برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Nexans LSZH Cat6 UTP Patch Cable 0.3m کابل شبکه 0.3 متری نگزنس از نوع LSZH کابل شبکه UTP کت 6 نگزنس به طول 0.3 متر در رنگ نارنجی و دارای تست فلوک سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Nexans برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Nexans LSZH Cat6 SFTP Patch Cable 2m کابل شبکه 2 متری نگزنس از نوع LSZH کابل شبکه SFTP کت 6 نگزنس به طول 2 متر در رنگ نارنجی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد NEXANS برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 UTP Patch Cable 0.3M کابل شبکه 0.3 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 0.3 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگابایت بر ثانیه می باشد

 • توضیحات

  Legrand Cat6 SFTP Patch Cable 0.5M کابل شبکه 0.5 متری تست فلوک لگرند کابل شبکه UTP کت 6 لگرند به طول 0.5 متر در رنگ آبی سرعت انتقال اطلاعات پچ کورد Legrand برابر با 100 مگا بایت بر ثانیه می باشد