ماوس پد ، زیردستی است که هنگام استفاده از ماوس بکار می بریم....... ادامه در پایین صفحهماوس یا همان موشواره دارای اقسام مختلفی است که برخی از انواع آن مانند توپی یا گویی دارای یک غلتک هستند

برای اینکه غلتک عملکرد درستی داشته باشد موس را بر روی سطحی با اصطکاک بالا قرار می دهیم که ماوس پد ها

برای این منظور انتخاب مناسبی می باشند.

امروزه که ماوس های نوری رایج هستند باز هم استفاده از زیر ماوسی لازم است تا به عملکرد درست ماوس کمک کند.

زیرماوسی از پرش اشاره گر ماوس بر روی صفحه نمایش پیشگیری می کند.

زیرماوسی ها با توجه به مورد استفاده در انواع طبی، عادی و گیمینگ موجود هستند و ابعاد و رنگ ها و طرح های 

متنوعی دارند.