ماوس پد ، زیردستی است که هنگام استفاده از ماوس بکار می بریم....... ادامه در پایین صفحه • 32,000 تومان
 • 27,500 تومان
 • 29,000 تومان
 • موجود نیست
 • موجود نیست 17,000
 • موجود نیست 11,668
 • موجود نیست 12,000
 • موجود نیست 12,000
 • موجود نیست 12,000
 • موجود نیست 12,000
 • موجود نیست 12,000

ماوس یا همان موشواره دارای اقسام مختلفی است که برخی از انواع آن مانند توپی یا گویی دارای یک غلتک هستند

برای اینکه غلتک عملکرد درستی داشته باشد موس را بر روی سطحی با اصطکاک بالا قرار می دهیم که ماوس پد ها

برای این منظور انتخاب مناسبی می باشند.

امروزه که ماوس های نوری رایج هستند باز هم استفاده از زیر ماوسی لازم است تا به عملکرد درست ماوس کمک کند.

زیرماوسی از پرش اشاره گر ماوس بر روی صفحه نمایش پیشگیری می کند.

زیرماوسی ها با توجه به مورد استفاده در انواع طبی، عادی و گیمینگ موجود هستند و ابعاد و رنگ ها و طرح های 

متنوعی دارند.