انواع تجهیزات جانبی مورد نیاز در تاسیسات الکتریکی که بسیار متنوع و متعدد هستند ..............ادامه در پایین صفحه  • 22,000 تومان
  • 13,600 تومان
  • 9,900 تومان
  • 6,000 تومان
  • 39,000 تومان
  • 6,100 تومان
  • 215,000 تومان
  • 10,350 تومان
  • 35,100 تومان
  • 5,300 تومان

در این بخش قابل دسترسی هستند. برخی از این تجهیزات شامل انواع کابلها ، منبع تغذیه ، باتری، لامپ ، چند راهی

، لوله فلکسی ، وارنیش و جعبه های تقسیم هستند که هر کدام کاربردها و استفاده های مخصوص خود را دارند و به

تناسب نیاز می توانید ابزار جانبی را انتخاب و خریداری فرمائید.