انواع تجهیزات جانبی مورد نیاز در تاسیسات الکتریکی که بسیار متنوع و متعدد هستند ..............ادامه در پایین صفحه  • 31,000 تومان
  • 23,000 تومان
  • 17,000 تومان
  • 9,500 تومان
  • 55,000 تومان
  • 10,500 تومان
  • 14,500 تومان
  • 73,600 تومان
  • 260,000 تومان
  • 9,000 تومان

در این بخش قابل دسترسی هستند. برخی از این تجهیزات شامل انواع کابلها ، منبع تغذیه ، باتری، لامپ ، چند راهی

، لوله فلکسی ، وارنیش و جعبه های تقسیم هستند که هر کدام کاربردها و استفاده های مخصوص خود را دارند و به

تناسب نیاز می توانید ابزار جانبی را انتخاب و خریداری فرمائید.