انواع تجهیزات جانبی مورد نیاز در تاسیسات الکتریکی که بسیار متنوع و متعدد هستند ..............ادامه در پایین صفحهدر این بخش قابل دسترسی هستند. برخی از این تجهیزات شامل انواع کابلها ، منبع تغذیه ، باتری، لامپ ، چند راهی

، لوله فلکسی ، وارنیش و جعبه های تقسیم هستند که هر کدام کاربردها و استفاده های مخصوص خود را دارند و به

تناسب نیاز می توانید ابزار جانبی را انتخاب و خریداری فرمائید.