وارنیش حرارتی یا شرینک حرارتی ، روکشی لوله ای شکل است که جهت عایق سازی اتصالات استفاده میگردد. ادامه در پایین صفحه.... • 73,600 تومان
 • 7,800 تومان
 • 42,000 تومان
 • 2,100 تومان
 • 3,100 تومان
 • 31,600 تومان
 • 4,400 تومان
 • 11,000 تومان
 • 11,600 تومان
 • 74,000 تومان
 • 6,500 تومان
 • 18,700 تومان
 • 103,000 تومان
 • 23,900 تومان
 • 4,200 تومان
 • 4,600 تومان
 • 9,100 تومان
 • 14,000 تومان
 • 2,000 تومان
 • 226,000 تومان
 • 1,700 تومان
 • 451,000 تومان
 • 322,000 تومان
 • 6,200 تومان

انواع:
وارنیشهای حرارتی دارای انواع مختلفی میباشد که از جمله میتوان به انواع زیر اشاره کرد:
1.روکش حرارتی جمع شونده دو الیه (چسب دار)
2.وکش حرارتی جمع شونده دو الیه (چسب دار) ضخیم
3.روکش حرارتی جمع شونده تعمیری کابل
4.روکش حرارتی جمع شونده باس بار (فشار متوسط)
5.وار حرارتی باس بار (فشار متوسط) (جهت عایق کاری باس بارها، آپارات کابل، ...)
6.روکش حرارتی ضد اصطکاک و خوش تماس
7.روکش حرارتی جمع شونده تک الیه مورد مصرف عمومی )فشار ضعیف(
و .....

رنگ بندی:
وارنیش دارای 8 رنگ استاندارد میباشد
1. مشکی 2. آبی 3.قرمز 4. زرد 5. سبز 6. سقید 7. شفاف 8.سبز و زرد (ارت)

سایز:
وارنیش حرارتی از سایز 0.5 میلیمتر تا سایز 180 میلیمتر دارد