وارنیش حرارتی یا شرینک حرارتی ، روکشی لوله ای شکل است که جهت عایق سازی اتصالات استفاده میگردد. ادامه در پایین صفحه....انواع:
وارنیشهای حرارتی دارای انواع مختلفی میباشد که از جمله میتوان به انواع زیر اشاره کرد:
1.روکش حرارتی جمع شونده دو الیه (چسب دار)
2.وکش حرارتی جمع شونده دو الیه (چسب دار) ضخیم
3.روکش حرارتی جمع شونده تعمیری کابل
4.روکش حرارتی جمع شونده باس بار (فشار متوسط)
5.وار حرارتی باس بار (فشار متوسط) (جهت عایق کاری باس بارها، آپارات کابل، ...)
6.روکش حرارتی ضد اصطکاک و خوش تماس
7.روکش حرارتی جمع شونده تک الیه مورد مصرف عمومی )فشار ضعیف(
و .....

رنگ بندی:
وارنیش دارای 8 رنگ استاندارد میباشد
1. مشکی 2. آبی 3.قرمز 4. زرد 5. سبز 6. سقید 7. شفاف 8.سبز و زرد (ارت)

سایز:
وارنیش حرارتی از سایز 0.5 میلیمتر تا سایز 180 میلیمتر دارد