زیرمانیتوری چیست............ادامه در پایین صفحهزیرمانیتوری به پایه هایی که در زیر مانیتور قرار می گیرند گفته می شود. این پایه ها مانیتور را از سطح زمین فاصله می دهد.

بدلیل پایین بودن مانیتور نسبت به زاویه دید ، کاربران بعد از مدتی دچار درد گردن می شوند.

برخی از انواع زیرمانیتوری ها دارای قسمتی برای قرار دادن کاغذ و خودکار و گوشی موبایل می باشند و یا دارای کشو برای 

نگهداری لوازم اضافی است که از به هم ریختگی میز کار پیشگیری می کند. برخی مدل ها دارای صفحه گردان برای چرخاندن

مانیتور به جهات مختلف می باشند. همچنین این محصول از قابلیت تنظیم ارتفاع برخوردار است و می توان ارتفاع آن را به

میزان دلخواه کم یا زیاد کرد.