سانترال دزدگیر بخش مرکزی دزد گیر اماکن می باشد. ادامه در پایین صفحهسیگنال های هشداری سنسورها به بخش مرکزی دزدگیر یعنی سانترال انتقال می یابند و پنل دزدگیر شروع

به کشیدن آلارم و یا یک عمل خودکار مانند دادن پیامک به مسئول یا صاحب مکان و یا عمل دیگری مانند بستن

درب های ضد سرقت می کند.

تلفن کننده ارتباط بین سانترال دزدگیر و استفاده کننده را برقرار می کند و وقایع را به صورت پیامک گزارش می دهد.

همچنین امکان ضبط پیام صوتی و تماس با خط ثابت شهری و یا سیم کارت شخص را فراهم می کند و شخص می تواند

پیام صوتی را به موقع دریافت کند و از وقایع  رخ داده مطلع شود.