دزدگیر و اجزای سیستم اعلام سرقت............توضیحات در پایین صفحهعموما پکیج دزدگیر شامل دزدگیر، چشمی ، بلندگو، تلفن کننده ، کاور و باتری می باشد. کاربران معمولا مایلند

صدای آژیر دزدگیر قوی و رسا باشد. بدین منظور بلندگوهای بوقی یا وات مورد استفاده قرار می گیرند. بهتر

است بلندگو در بلندی و به دور از دسترس قرار گیرد.

 باتری معمولا در داخل جعبه دزدگیر قرار می گیرد و در صورت قطعی برق و یا خرابکاری های احتمالی ، ورودی

سیستم را تغذیه  می کند.

چشمی یکی از اجزای مهم سیستم دزدگیر می باشد که به آن سنسور نیز می گویند. چشمی ها گرمای بدن را تشخیص

می دهند و دمای خارج از حیطه تعیین شده را به عنوان خطر تشخیص داده و اعلام می کنند.

چشمی ها به  انواع بی سیم و سیمی ، حساس به حرکت و غیر حساس به حرکت ، چشمی وزنی و ارتعاشی تقسیم

می شوند. 

 تلفن کننده دزدگیر هنگام وقوع سرقت ، افرادی را که از قبل در تنظیمات انتخاب و ذخیره شده اند را مطلع می سازد.