روتر بسته ها را بین شبکه های مختلف ارسال و دریافت می کند ادامه در پایین صفحه 

روتر زمانی مورد نیاز خواهد بود که شبکه داخلی به شبکه گستره تری متصل باشد روتر وظیفه ای شبیه جعبه تقسیم

را ایفا می کند و در مواقعی که تعداد زیادی رایانه به کامپیوتر متصل هستند ، سطح دسترسی افراد، حجم مصرفی و

تنظیمات و محدودیت ها را انجام می دهد 

روتر یا همان مسیریاب بسته های دیتا را از مبدا به مقصد مسیردهی می کند. روتر ها در لایه سوم شبکه یا همان 

Network کار می کنند. 

مودم دستگاه سخت افزاری است که سیگنال های دیجیتال را به آنالوگ و بلعکس تبدیل می کند. در واقع مودم ها 

کامپیوتر را قادر می سازند که ارسال و دریافت اطلاعات را از اینترنت انجام دهند.

انواع مودم:

داخلی 

خارجی

pc card